Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: BVBA Apotheek De Sutter Isabel

Pauwstraat 8

9080 Lochristi

Hoofdapotheker: Isabel De Sutter

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0697940734

Machtigingsnummer APB: 443503

Telefoonnummer: 09 336 22 02

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.